Przenoszenie danych ze starego programu

Przenoszenie danych ze starego programu

Dbając o komfort Klienta oraz ciągłość prowadzonej przez niego dokumentacji medycznej, umożliwiamy przeniesienie danych z poprzednio używanego programu. W zależności od zakresu zadania, stopnia skomplikowania i szczegółowych ustaleń z MEDchart, migracja może być wykonana bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Aby wykonać tego typu usługę, pracownik MEDchart potrzebuje dostępu do systemu, z którego przenoszone będą dane. W celu zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa podpisujemy z Klientem umowę, która zobowiązuje nas do zachowania poufności oraz usunięcia wszystkich danych po zakończonej migracji. Po wykonaniu usługi, lekarz ma dostęp do wszystkich swoich danych z poziomu aplikacji MEDchart i może pracować w oparciu o wszystkie jej funkcjonalności.

Powrót