Udostępnij

Wzrosły opłaty w RPWDL

Ikona z wykrzyknikiem

589 zł za wpis do rejestru i 294,50 zł za wpis zmian w RPWDL dla podmiotów medycznych – to efekt styczniowej podwyżki. Praktyki zawodowe zapłacą 118 zł za wpis i 59 zł za wpis zmian. Każdy powstający podmiot leczniczy, musi zarejestrować się w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Rejestr ma dane podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów). Aby zarejestrować się, podmioty medyczne wysyłają wnioski elektronicznie wraz z załączonym potwierdzeniem płatności na stronie RPWDL. Podmioty powinny składać wnioski o zmianę wpisów do 14 dni od zmiany stanu faktycznego. Więcej informacji o wzroście opłat tutaj:  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-podmiotow-leczniczych.

Powrót