Udostępnij

Skąd pochodzi baza leków dostępna w aplikacji?

baza leków w aplikacji medycznej medchart

MEDchart korzysta z oficjalnego Rejestru Produktów Leczniczych udostępnianego przez Ministerstwo Zdrowia. Znajdują się w nim aktualne dane o wszystkich preparatach dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Baza zawiera informacje o nazwie handlowej, substancjach czynnych, dawkach, opakowaniach czy klasyfikacji. Dla większości preparatów możliwe jest pobranie ulotki informacyjnej. Bazę uzupełniamy o aktualne dane dotyczące produktów objętych refundacją wraz ze wskazaniami.
Propozycje nazw leków pojawiają się automatycznie, już po wpisaniu kilku pierwszych liter. Tego rodzaju udogodnienia przyspieszają i ułatwiają wystawianie e-recepty.

Powrót