Udostępnij

Raport na temat polskiego systemu opieki zdrowotnej

system-opieki-zdrowotnej-raport-nik

Według najnowszego raportu NIK polski system opieki zdrowotnej jest niedofinansowany, źle zorganizowany i nieprzyjazny dla pacjenta. Szczegółowe kontrole i stworzone w ich oparciu ustalenia pomogły sformułować listę rekomendacji, które mogłyby przyczynić się do realnej naprawy służby zdrowia. Wśród nich znalazły się: długookresowa strategia rozwoju, plan wzrostu finansowego, poprawa jakości zbieranych danych oraz wykorzystania zasobów systemu, wprowadzenie mechanizmów promujących profilaktykę i systemu oceny jakości udzielanych świadczeń oraz wiele innych.

Powrót