Udostępnij

Od wejścia RODO minął już niemal rok

rodo w medycynie

Jak poradzili sobie z nim polscy przedsiębiorcy? Okazuje się, że nawet 50% z nich nie sprostało wymogom dyrektywy. Choć w Polsce nie odnotowano jeszcze żadnych kar związanych z nieprzestrzeganiem wprowadzonych przepisów, pierwsze grzywny pojawiły się już w innych europejskich krajach. Największą z nich zanotowano w Portugalii. Działający w kraju organ nadzorczy nałożył na jeden z tamtejszych szpitali karę 400 tysięcy euro. Okazało się, że placówka przyznała masowy dostęp do zbioru danych osobom, które powinny mieć go mieć tylko w szczególnych przypadkach. Warto zaznaczyć, że wysokość takiej kary w Polsce dla SPZOZ lub jednostek budżetowych będących podmiotami leczniczymi nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Prywatne podmioty lecznicze mogą być z kolei obciążone karą do 20 000 euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Powrót