Udostępnij

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - zmiany w prawie lekarskim - medchart

Możliwość przystąpienia do LEK i LDEK na ostatnim roku studiów oraz do PES na ostatnim roku specjalizacji, ułatwienia dla zatrudniania
lekarzy obcokrajowców, zachęty do powrotu do Polski…
Te zmiany ma przynieść nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Pracował nad nimi zespół składający się z młodych lekarzy, przedstawicieli Porozumienia Rezydentów oraz ekspertów
z dużych podmiotów leczniczych.

Projekt ustawy został szczegółowo przeanalizowany i poddany konsultacjom publicznym.

18 czerwca Senat wniósł poprawki do ustawy. Teraz o jej losach zdecyduje Sejm.

Czytaj więcej: https://www.cyfrowyszpital.pl/nowelizacja-ustawy-o-zawodzie-lekarza-i-le...

Powrót