Udostępnij

Nowelizacja rozporządzenia o EDM

Nowelizacja rozporządzenia o EDM

Ministerstwo Zdrowia wysłuchało próśb lekarzy i znowelizowało rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana dotyczy częściowego uchylenia obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta. Dotyczy to historii choroby w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne oraz historii zdrowia i choroby w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej. Zmiany, tak jak zapowiadano, wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Powrót