Udostępnij

Nowa, kontrowersyjna ustawa przyjęta przez Sejm

ustawa-przyjeta-przez-sejm

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza zmiany w świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy ona głównie kontroli zarządzanych przez NFZ i wprowadza przepisy, które umożliwią podwójne karanie lekarzy i wzbudzają sprzeciw środowiska medycznego. Po wprowadzeniu ustawy na lekarzy, lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ nakładane mogą być kary administracyjne w przypadku przepisywania leków refundowanych. Dotyczy to sytuacji, kiedy: dokumentacja medyczna jest prowadzona w sposób niezgodny z przepisami lub nie jest prowadzona wcale, wypisana recepta nie jest uzasadniona udokumentowanymi względami medycznymi lub jest niezgodna z uprawnieniami świadczeniobiorcy czy też ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach. NRL informuje, że skierowało pismo do wszystkich senatorów lekarzy i lekarzy dentystów z wezwaniem do uchylenia tych szkodliwych i niesprawiedliwych przepisów na etapie prac legislacyjnych.

Powrót