Udostępnij

Które recepty zachowają formę papierową po wejściu w życie e-recept?

medchart-aktualnosci-e-recepta

Po wejściu w życie obowiązku wystawiania e-recept niektóre z nich zachowają formę papierową. Dotyczyć będzie to recept pro auctore i pro familiae, czyli dla osób wystawiających i ich rodzin. Papierowa recepta będzie dopuszczalna również w wyjątkowych sytuacjach takich jak: brak dostępu do systemu teleinformatycznego SIM, wystawianie recepty transgranicznej lub dla osoby o nieustalonej tożsamości, recept wystawianych przez lekarzy czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP oraz recept na leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski.

Zanim pojawi się obowiązek wystawiania e-recept, aplikacja MEDchart daje możliwość uzupełniania recept przy pomocy wbudowanej bazy leków oraz drukowania ich bezpośrednio z programu.

Powrót