Udostępnij

Dokumentacja medyczna bez odpowiedniej ochrony

dokumentacja-medyczna-ochorna

Od wprowadzenia RODO minęło prawie półtora roku i zamieszanie wokół wprowadzonych zmian nieco ucichło. Okazało się jednak, że nie każda placówka zastosowała się do nowych przepisów. Problem dotyczy szczególnie szpitali, które nie zabezpieczają wystarczająco danych osobowych pacjentów i nie chronią dostępu do nich w odpowiedni sposób. Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, że wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań sprostała jedynie garstka szpitali. Ponad połowa placówek naruszyła przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W kilku sytuacja była na tyle poważna, że zawiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby nie dopuścić do kolejnych naruszeń, NIK ma zamiar wprowadzić systemowe kontrole przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w placówkach służby zdrowia. Wystąpił również do kierowników szpitali o analizę ryzyka, regularne szkolenia, nadawanie pracownikom odpowiednich uprawnień i zindywidualizowaną autoryzację dostępu do zasobów informatycznych.

Powrót