Udostępnij

Akcja "Narodowy Kryzys Zdrowia" poparta przez okręgowe rady lekarskie

narodowy kryzys zdrowia

Akcja "Narodowy Kryzys Zdrowia" została poparta przez wszystkich prezesów okręgowych rad lekarskich. Publiczna opieka zdrowotna jest według nich w katastrofalnej kondycji i wymaga natychmiastowej poprawy. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie postuluje m.in.:

- zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia
- utworzenie Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej
- europeizacja standardów oraz procedur leczenia onkologicznego i kardiologicznego
- wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na usługę medyczną
- zapewnienie miejsc opieki długoterminowej i geriatrii - podniesienie standardów profilaktyki pediatrycznej

Powrót